Ligeløn, hvorfor er det så svært?

FOREDRAG – En forrygende historie om kvinders indtog på det moderne arbejdsmarked

Lærerinderne var den første store gruppe offentligt ansatte kvinder. Snart fulgte sygeplejerskerne og mange andre social- og sundhedsgrupper. Konsekvent blev deres arbejde lønnet mindre end typisk mandearbejde.

Kampen for en retfærdig løn har siden vore oldemødres tid været snoet sammen med kampen for personlig myndighed, ligestilling i ægteskabet og borgerrettigheder.

ligelon-340Listen over sejre er lang, og det er også den perlerække af heltinder og helte fra fagbevægelse, kvindesag og politik, som Pia Fris Laneth trækker frem fra historiens gemmer og får nyt liv.

Men træer vokser ikke ind i himlen. Ganske vist kan kvinder i dag uddanne sig til højere løn – men ikke til ligeløn. I historiens skarpe lys rejser der sig svære spørgsmål: Kan vi opnå ligeløn på et kønsopdelt arbejdsmarked? Hersker der stadig forestillinger om ’det svage køn’, som koster på lønsedlen? Og spøger forestillingen om den mandlige hovedforsørger stadigvæk?

Pia har holdt foredraget i mange forskellige sammenhænge og inddrager gerne bestemte fags historie.

Foredraget bygger blandt andet på Pias essay Familieoverhovedets og husmoderens lange og vanskelige samliv fra antologien Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd?

Find flere foredrag med Pia Fris Laneth