1915 – da kvinder og tyende blev borgere

Da kong Frederik VII underskrev Danmarks første Grundlov i 1849, var det en selvfølge, at kvinder, tyende og fattige mænd ikke skulle have valgret.

1915_2.-oplagHalvtreds år senere var det lige så selvfølgeligt, at de skulle.

Det er denne kolossale holdningsændring, 1915 – da kvinder og tyende blev borgere handler om.

Pia Fris Laneth fortæller om de kvinder og mænd, som kæmpede for at gøre Danmark demokratisk. De forlangte, at alle myndige borgere skulle have ret til at deltage i statens og kommunernes styrelse – uanset om de var mænd eller kvinder, gifte eller ugifte, højt- eller lavtlønnede, herskab eller tjenestefolk.

Bogens omdrejningspunkt er kvindernes kamp for borgerrettigheder. Og fordi kvinder altid tilhører et socialt lag i samfundet, fortæller Pia Fris Laneth om deres lange, seje arbejde for ligestilling med mænd i lyset af bøndernes og arbejdernes kamp for demokratisk indflydelse.

Det er en historie fuld af personligheder: viljestærke hattedamer og arbejderkvinder, farverige bonde- og arbejderledere, feministiske mænd og videbegærlige kvinder. På forskellig vis banede de vejen for, at danskerne forandrede sig fra at være den enevældige konges undersåtter til at være politiske borgere.

Video

Pia fortæller om at skrive 1915- bogen, som vandt Weekendavisens litteraturpris:

Anmelderne var begejstrede

»Forrygende velfortalt danmarkshistorie«
Århus Stiftstidende

»Billedmaterialet med de udførlige billedtekster er en historisk skat i sig selv.«
Magasinet Danner

»En fantastisk velskrevet historie … spændende som en knaldroman«
Julia Lahme i Femina

»Den er velskrevet. Den er spændende som en kriminalroman. Den vil i mange hjem kunne fungere som opslagsbog. Den giver den politisk interesserede borger et væld af informationer. Kort sagt: Hvis ikke du har købt den, så gør det snarest. Den er velegnet som gave til alle danske kvinder – og mænd!«
Erik Stubtoft, Helsingør Dagblad

»Hvis du læste Pia Fris Laneths ’Lillys danmarkshistorie – kvindeliv i fire generationer’ så føler du dig afgjort hjemme i forfatterens nye udspil ’1915 – da kvinder og tyende blev borgere’. I samme personlige og medrivende stil kaster hun de enkelte skæbner ind i sin historieskrivning, så begivenhederne for 100 år siden står lyslevende.«
Lokalavisen Frederiksberg

»Pia Fris Laneth husker os på, at 1915-grundloven var et demokratisk gennembrud på flere planer (…) Med stort overblik får hun den politiske, sociale og mentale udvikling til at hænge sammen i et forståeligt mønster.«
Politiken

»Bogen indeholder en masse farverig og letforståelig danmarkshistorie, som altså kun ligger 100 år tilbage i tiden. Unge kvinder vil måske måbe over, at det var sådan engang. De lidt ældre vil nok nikke genkendende til mangt og meget.«
Familie-journalen, fem stjerner

»Bogen har fortjent at blive en klassiker på flere generationers boghylder.«
Birte Weiss i Weekendavisen

»Det, der i særlig grad gør fremstillingen vellykket, er det faktum, at forfatteren, selvom hun har et klart kønspolitisk sigte med sin fremstilling, er i stand til på én gang at lade teksten handle både om kvinderne og om tyendet.

Pia Fris Laneth viser i sin bog, at der, til trods for at disse to grupper i sagens natur ofte var sammenfaldende, et langt stykke af vejen i kampen for stemmeret og ligeret var en solidaritetskonflikt, som det skulle vise sig ganske svært at overkomme.«
Doris Ottesen i Kristeligt Dagblad, 5 stjerner

»Bogen er en fornøjelse at læse. Letflydende og muntert berettende med mange detaljer og beretninger om kvindeskæbner, som levendegør det historiske materiale. (…) Det er et imponerende værk og utroligt, at Pia Fris Laneth har fået hele puslespillet med det store persongalleri, de mange organisationer og begivenheder til at hænge sammen.«
Karen Sjørup i Information

»Levende og læseværdigt kulturhistorisk værk om kvinders og tyendets kamp for valgret i tiden fra 1849 – 1915 giver en levende fremstilling af tidens modsætninger og klasseforskelle.«
Litteratursiden.dk

»Bogen fremlægger nye vinkler, glemte fakta, gode historier, som sættes ind i en samfundsmæssig sammenhæng. Det giver perspektiv på perioden fra omkring 1849 til og med vedtagelsen af den grundlov, som gav ikke blot kvinderne valgret, men også tyendet samtidig med afskaffelsen af de velhavendes privilegier på tinge.«
Ida Munk, historie-online.dk

Læs anmeldelser